Practices, norms and ethos of civil society within the university

It would be an exaggeration to say that, in their political struggle and activity, actors of the medieval bourgeois movements or the leaders of the modern bourgeois revolutions, as well as the eighteenth-century enlighteners were guided by university ideals, but the focus on values they appropriated through the universities is obvious. For them, the university was a prototype and a model for building a national community that was to be characterised by: 1) autonomy and self-government; 2) equality of citizens regardless of origin; 3) individual’s value based on their abilities, and 4) cultivation of critical thinking.

Ідэя ўніверсітэта і грамадзянская супольнасць

У артыкуле разглядаюцца стасункі паміж ідэяй універсітэта і працэсамі развіцця грамадзянскай супольнасці ў незалежнай Беларусі, раскрываюцца розныя аспекты гэтых судачыненняў. У першай частцы высвятляюцца сувязі паміж практыкамі і этасам, якія традыцыйна існавалі ва ўніверсітэтах, з асноўнымі ідэямі і нормамі паўставання грамадзянскай супольнасці. У другой частцы аўтары звяртаюцца да аналізу існавання ўніверсітэтаў у закрытых грамадствах і разглядаюць палітыку дзеючых беларускіх уладаў у дачыненні да ўніверсітэтаў і, перш за ўсё, да існавання ў іх межах норм акадэмічнай свабоды і аўтаноміі. Трэцяя частка прысвечана аналізу практыкі “засваення” ідэі ўніверсітэта ў беларускім грамадстве праз дыскусіі і праблематызацыю з боку інтэлектуальнай супольнасці Беларусі. У апошняй частцы аўтары звяртаюцца да аналізу альтэрнатыўных практык акадэмічна-адукацыйнай працы і існавання “акадэмічнай супольнасці” ў беларускім грамадстве.

Серия докладов: Политтехнологии третьего поколения, консциентальная война и система европейской безопасности

Последовательно разбирая трансформации политического пространства в постсоветских странах и смену «поколений» политических технологий за последние два десятилетия, автор утверждает, что политтехнологии третьего поколения должны быть приравнены к оружию массового поражения и как таковые — запрещены.

Лекция: Что можно знать про непредсказуемое (2015)

В человеческом обществе то, что происходит, очень часто происходит не потому, что является следствием действующих причин, а потому, что мы этого хотим. Потому что у нас есть некое намерение и цель. Цель — это то, что лежит в будущем, то, что еще не наступило, но чего необходимо достичь.